175,000
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa
220,000
  • Màu đỏ đậm
 • Xóa
120,000
  • Hoạ tiết 1
  • Hoạ tiết 2
  • Hoạ tiết 3
  • Hoạ tiết 4
  • Hoạ tiết 5
  • Hoạ tiết 6
  • Hoạ tiết 7
 • Xóa
270,000
  • Màu xám nhạt
  • Màu đen
  • Màu xanh dương
 • Xóa
150,000
150,000