45,000
  • Màu đen
  • Màu đỏ
  • Màu nâu
  • Màu kem
 • Xóa
230,000
  • Màu hồng nhạt
  • Màu đen
  • Màu xanh dương
  • Màu xám
 • Xóa
205,000
  • Màu hồng
  • Màu đỏ đậm
  • Màu xám
 • Xóa
175,000
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa
270,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
 • Xóa
90,000
  • Hoạ tiết 1
  • Hoạ tiết 2
  • Hoạ tiết 3
  • Hoạ tiết 4
  • Hoạ tiết 5
  • Hoạ tiết 6
  • Hoạ tiết 7
  • Hoạ tiết 8
  • Hoạ tiết 9
  • Hoạ tiết 10
 • Xóa
120,000
  • Hoạ tiết 1
  • Hoạ tiết 2
  • Hoạ tiết 3
  • Hoạ tiết 4
  • Hoạ tiết 5
  • Hoạ tiết 6
  • Hoạ tiết 7
 • Xóa
130,000
  • Hoạ tiết 1
  • Hoạ tiết 2
  • Hoạ tiết 3
  • Hoạ tiết 4
  • Hoạ tiết 5
  • Hoạ tiết 6
  • Hoạ tiết 7
 • Xóa
270,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
 • Xóa
210,000
  • Màu xám đậm
  • Màu đen
  • Màu hồng
 • Xóa
90,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu xanh lá
  • Màu đỏ đậm
  • Màu xám
 • Xóa
145,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu đỏ đậm
  • Màu xanh đen (xanh navy)
  • Màu xám
 • Xóa
70,000
  • Màu đen
  • Màu xanh dương
  • Màu xanh đen (xanh navy)
 • Xóa
270,000
  • Màu xám nhạt
  • Màu đen
  • Màu xanh dương
 • Xóa
280,000
  • Màu xám nhạt
  • Màu xanh lá
 • Xóa
260,000
  • Màu xám nhạt
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa
250,000275,000
 • Xóa
190,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu đỏ
 • Xóa
280,000
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa
260,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa
275,000
  • Màu xanh rêu
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
  • Màu nâu
  • Màu tím
 • Xóa
270,000
  • Màu đen
  • Màu hồng
  • Màu xanh dương
 • Xóa